Vitajte v reštaurácii Milton


Vážení hostia


V mene manažmentu reštaurácie Milton si Vám dovoľujeme oznámiť, že sme od 16. januára 2017 pristúpili k úprave našich cien.

Naše rozhodnutie bolo podmienené situáciou na našom trhu, postupným zvyšovaním cien základných potravín, energií a služieb.
Nakoľko sme rozhodnutí zachovať kvalitu a regionálnosť potravín, a v neposlednom rade aj kvantitu nami ponúkaných jedál, boli sme nútení prijať uvedené zmeny.


Pevne veríme, že Vás tato skutočnosť neodradí od návštev našej prevádzky a zachováme si Vašu priazeň.


Cenník platný od 16. januára 2017

Polievka 1,70 €
Týždenná ponuka 7,50 €
Klasik menu č. 1) 5,50 €
VGML menu č. 2) 7,50 €
Business menu č.3) 12,00 € bez dezertu
14,00 € s dezertom
Torta 2,50 €
Tanierový dezert 2,90 €

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vašu návštevu.

S úctou Martin Petrík
Exekutíve chef